ANBI
Stichting Kinderboerderij Schagen
Schoenmakerspad 1
1741 XM Schagen
0224-292722
RSIN-nummer: 816366391

Onze doelstellingen:
De kinderboerderij Schagen wil een sociale functie in de samenleving vervullen, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Wij hebben als doel het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid voor dieren te bevorderen. Om dit te bereiken bieden wij educatie, informatie en de mogelijkheid om onder begeleiding de dieren te verzorgen. Verder dragen wij bij aan de in stand houding van het levend erfgoed. Op onze kinderboerderij vindt u dan ook veel dieren die staan op de lijst van het zeldzaam huisdierras.

 KiBo beleid
Het beleid van de kinderboerderij in Schagen is er op gericht om de bewoners van Schagen en haar gasten een plek te bieden waar men kan recreëren en educatie over dieren kan verkrijgen. Dit willen we bereiken door middel van de inzet van vrijwilligers die de kinderboerderij 7 dagen per week gedurende de ochtend en de middag open te hebben en de dieren en het onroerend goed in een uitstekende conditie te laten verkeren. Deze inzet is ook nodig om het keurmerk “goed voor elkaar” van de vereniging samenwerkende kinderboerderijen Nederland te behouden.

Tevens willen we aan scholen, instellingen en individuen de mogelijkheid bieden om educatieve programma’s te volgen. Elk jaar proberen we minimaal 2 speciale dagen te organiseren. Eén van de dagen is een dag die in het teken staat van het nationaal georganiseerde kinderboerderijen weekend en in het najaar willen we een themadag houden. In de toekomst willen we graag samen gaan werken met andere dierweides en kinderboerderijen in de gemeente Schagen. De kinderboerderij hecht veel waarde aan de wet- en regelgeving omtrent de dieren en de bezoekers van de kinderboerderij.

Door middel van lidmaatschappen van andere organisaties krijgt de kinderboerderij alle informatie die nodig is om aan de wet- en regelgeving te voldoen en zal er alles aan doen de wet- en regelgeving uit te voeren. Ook richt de kinderboerderij zich op het houden en fokken van raszuivere dieren.

Om dit alles te bekostigen is de kinderboerderij Schagen afhankelijk van donateurs en sponsors. De Stichting doet er alles aan om de begroting sluitend te krijgen met behulp van de donateurs en sponsors en men organiseert evenementen om meer geld binnen te krijgen. De kinderboerderij wil een zelfstandige organisatie blijven, die wellicht in de toekomst ook financieel wordt bijgestaan met gelden van de gemeente Schagen 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De KiBo is dagelijks geopend:
 

Dag

Ochtend

Middag

Maandag

gesloten

14.00 – 17.00

Dinsdag

10.00 – 12.00

14.00 – 17.00

Woensdag

gesloten

14.00 – 17.00

Donderdag

10.00 – 12.00

14.00 – 17.00

Vrijdag

10.00 – 12.00

14.00 – 17.00

Zaterdag

10.00 – 12.00

12.00 – 17.00

Zondag

10.00 – 12.00

12.00 – 17.00


Op woensdagmorgen worden leerlingen van het basisonderwijs ontvangen, zij mogen dan helpen bij de verzorging van de dieren

 
Bijzondere activiteiten:
12 maart 2022, NL-Doet
17 april 2022 Paaseieren zoeken
25 mei 2022, Schapenscheerderfeest
14 juli 2022, Dag van het Dier op de Westfriese Markt.
29 oktober 2020, Halloween


 Bestuurssamenstelling:
P. Groot, voorzitter
H. Kolb, vicevoorzitter, penningmeester en coördinator vrijwilligers/rondleidingen
V. Rustige(secretaris)

M. v/d Klugt (alg. lid)

L. Decades (dierenwelzijn)
Y. Decades, (educatie)
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen loon en onkostenvergoeding.

 
 De financiële verantwoording 2021, 2022 en begroting 2023: